Multilotto

Spel online i alla riktningar

I Sverige har det blivit väldigt populärt att spela med pengar, eller så har det alltid varit så. Spelande har trots allt varit en del av folkrörelsernas huvudsakliga intäkter under en väldigt lång tid. Det fanns allehanda undantag i lagstiftningen för spel och dobbel som utfördes för vissa ändamål och de två stora spelbolagen hade oligopol på marknaden. Dessa bolag finns fortfarande kvar och kvar finns också de avdelningar i tobaksaffärer och livsmedelsbutiker där man kan spela.


Bild: Pexels

Men i övrigt är det inte mycket som är sig likt. De senaste tjugo åren har en mycket stor marknad för spel online vuxit fram. Det finns en mängd anledningar till att den svenska spelmarknaden gjort så bra ifrån. Några av dessa är den datormognad som tidigt uppstod hos svenskarna, den svenska statens syn på likabehandling av medborgarna oavsett var de bor – vilket möjliggjorde skapandet av en enhetlig marknad av storlek, tillgång till teknisk kompetens samt en fungerande kapitalmarknad. Detta har skapat en spelindustri i Sverige som i många avseenden ligger långt före den i många andra länder.

Olika sajter för olika spel eller samma sajt för många olika spel
Den fantastiska utvecklingen av spelmarknaden har medfört att det numera finns ett stort antal spelföretag som förser spelarna med det utbud av spel som dessa söker. I stort finns det en uppdelning av spelföretag som tillhandahåller casinospel respektive spel på sport, men många företag tillhandahåller båda. Särskilt bland online casino finns det ofta väldigt många spel. På sajter som till exempel casinostugan casino finns det enorma mängder spel, för alla typer av spelare.

Frågan vi ställer är om denna situation kommer att fortgå? På de flesta marknader så utvecklas olika nischer där olika företag har olika inriktning på sina produkter eller tjänster, även om det i stort är samma produkt eller tjänst som tillhandahålls. Ofta varierar inriktningen avseende pris, tid för användningen med mera. Kommer spelmarknaden att utvecklas i samma riktning? Det har den ännu inte gjort men det finns all anledning att tro att vissa spelföretag kommer att söka sina kunder ur ett visst marknadssegment medan andra spelföretag söker sina kunder på annan plats. Detta vore en högst naturlig utveckling.

Kommer marknaden för spel att fragmenteras eller konsolideras?
Precis som när det gäller spelen som de olika spelföretagen tillhandahåller så kan man ställa sig frågan om marknaden som helhet kommer att fragmenteras eller konsolideras? Det är vanligt att marknader som mognar, som spelmarknaden i Sverige nu gör, konsolideras. En konsolidering innebär att aktörer går samman eller att vissa aktörer köper upp andra. Anledningen till att detta sker är ofta att marknaden mättats och möjligheterna till tillväxt därför finns där det går att uppnå skalfördelar.

Men det finns också anledningar till att en marknad kan fortsätta att vara fragmenterad. Snabba tekniska framsteg kan vara en sådan anledning. En annan kan vara att marknaden växer och att nya kundgrupper då vill ha andra typer av erbjudanden, ett exempel kan vara att yngre generationer har andra värderingar än äldre, och då finns det hela tiden utrymme för nya företag, vilket gör att marknaden fortsätter att vara fragmenterad.

Hur utvecklingen kommer att fortsätta i Sverige vet vi inte, den som lever får se.

Multilotto